Komitet sterujący debatował o atrybutach UNESCO

Komitet sterujący debatował o atrybutach UNESCO

z Brak komentarzy

Komitet Sterujący realizujący Plan Zarządzania „Kopalni ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach” – obiektu wpisanego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO – obradował 8 lutego w Ratuszu. Przyszłość stacji wodociągowej Staszic, likwidacja zapadliska przy wylocie Głębokiej Sztolni Fryderyk, inwentaryzacja podziemi oraz rewitalizacja innych pogórniczych zabytków wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO to tylko niektóre z zagadnień poruszonych na spotkaniu.

 

Cieszę się, że spotkaliśmy się prawie wszyscy i że jest to spotkanie robocze – wiemy przecież, że UNESCO to nie tylko zaszczyty, ale przede wszystkim ciężka, wieloletnia praca — powiedział na wstępie burmistrz Arkadiusz Czech.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele właścicieli i zarządzających poszczególnymi atrybutami wpisanego obiektu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz reprezentanci instytucji kontrolnych i konsultacyjnych. Zgodnie z tym w Sali sesyjnej pojawili m.in. przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa, urzędów miejskich w Tarnowskich Górach, Bytomia (Zbrosławic zabrakło), Lasów Państwowych, Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Marszałkowskiego, Muzeum Górnictwa Węglowego, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Powiatowej Komendy Policji, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Śląski i Powiatowy Konserwator Zabytków.

Spotkanie stało się okazją do wymiany informacji o tym, co udało się zrobić w siedem miesięcy po wpisie, a co czeka nas w najbliższej przyszłości. — Tytuł UNESCO nie jest nam dany raz na zawsze — zaznaczali uczestnicy.

Złota skrzynia, którą otrzymaliście wraz z wpisem będzie Wam służyć przez długie lata. Klucz jest w Waszych rękach i od was zależy, jak będziecie gospodarować tym skarbem — powiedziała Katarzyna Piotrowska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

Wylot sztolni Głębokiej Fryderyk

Jeden z tematów, zapadlisko w okolicach wylotu Sztolni Głębokiej Fryderyk, powracał co chwila w dyskusji, albowiem od dziesięciu lat nic się w jego sprawie nie dzieje. Bartłomiej Szewczyk i Anna Wieczorek z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wyjaśnili, że województwo ma 700 tys. zł. na usunięcie „dziury” oraz zabezpieczenie sztolni. Potrzebnych będzie jednak ponad 3 mln zł.

Staramy się o pozyskanie brakujących pieniędzy z funduszy unijnych — tłumaczyła Wieczorek. — Wniosek na 2,1 mln zł złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeszedł już pozytywnie ocenę merytoryczna i formalną. Informacja o ewentualnym przyznaniu dotacji powinna być ogłoszona w ciągu miesiąca. Jeśli umowa z wykonawcą zostanie podpisana w maju lub czerwcu, na realizację będziemy mieli około 1,5 roku. Zadanie obejmować będzie szereg kompleksowych zadań: dokumentację i projekt w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, przygotowanie dojazdu wraz z przeprawą przez rzekę, konserwację zabytkowego portalu wylotu Głębokiej Sztolni Fryderyk, zrekonstruowanie historycznej obudowy sztolni. Aby wykonać wszystkie prace budowlane na czas robót, należy wykonać bajpas przekierowujący wodę płynąca ze sztolni — wyjaśnił Szewczyk.

Tablice

Uczestnicy poruszyli także temat tablic informujących o zabytku wpisanego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO m.in. na autostradach. Za takie oznakowanie odpowiada Śląska Organizacja Turystyczna, ale otrzymała ona pismo, że przy autostradzie nie praktykuje się takich oznaczeń.

Nie wiemy na razie, jak ma się to do faktu, że takie oznaczenie istnieje w przypadku kościołów w Świdnicy i Jaworze! — mówił odpowiedzialny za Szlak Zabytków Techniki Adam Hajduga.

Stacja wodociągowa Staszic

Staszic jeden z głównych obiektów dobra. Trzeba się zastanowić, kiedy i w jaki sposób zacząć prace konserwatorskie w obiekcie. Gdyby nie Staszic nie wiem, czy udałoby nam się przekonać Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków ICOMOS i Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO do wyjątkowości naszej kandydatury — wskazywała Katarzyna Piotrowska.

W skrócie chodzi o to, że konserwacja stacji jest niezbędna, ale bez ruchów ze strony właściciela Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów lub przejęcia obiektu przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej nie jest to możliwe. Tutaj odpowiedź na żadne z pytań nie padła.

Co zrobiło miasto?

Urząd Miejski w odniesieniu do UNESCO wykonał szereg czynności formalno-prawnych takich jak uwzględnienie obiektów i stref wokół nich w studium oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, wpis Parku Miejskiego do rejestru zabytków oraz zlecenie projektu jego rewitalizacji, następnym krokiem będzie wykup wrażliwych gruntów.

Za nami są już pierwsze umowy z uczelniami mające na celu poszerzanie wiedzy naukowej na temat naszego dobra — wyliczał Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza ds. gospodarczych. — Zadbaliśmy też o drogi gruntowe prowadzące do zabytków, wzmocniliśmy także ochronę – poprzez dodatkowe patrole policji i straży miejskiej – m.in. hałdy popłuczkowej. Wkrótce wspólnie z Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej chcielibyśmy powołać Lokalną Organizację Turystyczną — dodał.

Na tym nie koniec wykonanych przy atrybutach prac. Park Kunszt został wysprzątany – wycięte zostały drzewa i krzewy, Srebrna Góra jest sprzątana przez gminę Bytom. Rezerwat Segiet na Srebrnej Górzezostał oznaczony ponownie, w Miejskim Parku wyremontowano grzybek, zmeliorowano rzekę Dramę na odcinku roznosu Głębokiej Sztolni Fryderyk.

W Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego wszystko konsultowane jest w odniesieniu do granic poszczególnych atrybutów dobra jak i do strefy buforowej. Tym niemniej dużo pracy jeszcze przed nami — tłumaczył Zbigniew Pawlak.

W tematach luźniej związanych z atrybutami należy wymienić także aktywizację społeczności lokalnej w postaci rocznicowej imprezy na Kunszcie, uruchomienie strony internetowej o UNESCO, wydanie przewodnika, przygotowanie wystawy, zorganizowanie w mieście posiedzenia Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, badania prowadzone we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Segiecie i przy Kunszcie, scaning Hałdy Popłuczkowej, w trakcie są poszukiwania fundamentów pierwszej maszyny parowej, scanning 3d podziemnej trasy turystycznej, wpis do rejestru zabytków roznosów sztolni Boże Wspomóż oraz Głębokiej Sztolni Fryderyk.

Niestety, na stronie Śląskiej Organizacji Turystycznej nie ma odwołania do strony z opisem tarnogórskiego dobra UNESCO.

Copyright © 2018 Kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach