2.2 Szyb Żmija

Znajduje się na terenie zadrzewionym, otoczonym użytkami rolnymi. Drążenie szybu rozpoczęto w październiku 1811 roku. Ma owalny przekrój, obudowę z kamienia dolomitowego i 43 metry głębokości. Schodzą się w nim pod ziemią odnogi przekopów Heinitza i Redena. Od lat 70. XX wieku szyb jest wykorzystywany jako wentylacyjny. Zamontowane w nadszybiu dmuchawy wtłaczają powietrze do trasy turystycznej Zabytkowej Kopalni Srebra, w której szyb Anioł jest naturalnym szybem wydechowym.

Galeria