Skansen przyszłości

Skansen przyszłości

z Brak komentarzy

Zabytkowa Kopalnia Srebra zaprezentowała prace studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, które przedstawiają wizualizację rozwoju Skansenu Maszyn Parowych. W czasie wernisażu odbyła się promocja książki Wokół Dziedzictwa Poprzemysłowego Ziemi Tarnogórskiej, napisanej w związku z opracowanymi koncepcjami. Wystawa została otwarta dziś, 11 października, o 17:00 w budynku kopalni (Galeria pod Kopułą) przy ul. Szczęść Boże 81.

Na wystawie zobaczyć można kilkadziesiąt koncepcji rozwoju Skansenu, które zaprojektowali studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Górniczy park doświadczeń, kolejowy tor przeszkód, park geologiczny, szklane kładki nad eksponatami, wieża widokowa, a nawet fontanna pary – to tylko niektóre z pomysłów jakie studenci ujęli w koncepcjach rozwoju Skansenu.

Nad koncepcjami pracowało ponad 80 żaków. Wszystkie projekty zostały zakwalifikowane do konkursu ogłoszonego przez uczelnię i SMZT. Ich oceny podjęło się jury, w skład którego weszli: Jacek Krych – sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich, Mikołaj Machulik – sędzia konkursowy Śląskiej Okręgowej Izby Architektonicznej oraz przedstawiciele Stowarzyszenia, Zbigniew Pawlak – Zastępca Przewodniczącego Zarządu oraz Grzegorz Rudnicki – Kierownik Biura Obsługi Ruchu Turystycznego.

Skansen Maszyn Parowych to obowiązkowy punkt wycieczki do Zabytkowej Kopalni Srebra, wpisanej w lipcu tego roku na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

 

Copyright © 2018 Kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach