Z Uniwersytetem Śląskim dla UNESCO

Z Uniwersytetem Śląskim dla UNESCO

z Brak komentarzy

Przedstawiciele miasta Tarnowskie Góry: Zastępca Burmistrza Jolanta Tuszyńska, asystent Burmistrza ds. UNESCO Zbigniew Pawlak i naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Adam Mrugacz podpisali 6 czerwca br. porozumienie z władzami Uniwersytetu Śląskiego. — To jeden z elementów planu zarządzania, jaki sobie narzuciliśmy w związku ze staraniami o tytuł UNESCO. Współpraca z uczelnią pozwoli nam naukowo zbadać i lepiej zinterpretować nasze atrybuty, a tym samym pozyskać większą wiedzę, którą przekażemy kolejnym pokoleniom — wyjaśnia Zbigniew Pawlak.

Strony porozumienia wyraziły wolę współpracy w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych dotyczących oceny stanu środowiska przyrodniczego i jego ochrony na terenie Tarnowskich Gór oraz propagowania idei zrównoważonego rozwoju w sensie kwestii społecznych, gospodarczych, kultury, tradycji i ochrony zasobów naturalnych ziemi. Sygnatariusze dokumentu zobowiązali się także do realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, a także prowadzenia edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

We współpracę zaangażowane będą ze strony uczelni: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi.

 

Fot. Julia Agnieszka Szymala – Sekcja Prasowa Uniwersytetu Śląskiego

Copyright © 2018 Kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach