2.8 Portal wylotu Sztolni Boże Wspomóż Atrybuty tworzące Dobro

2.8 Portal wylotu Sztolni Boże Wspomóż

Ozdobne zakończenie podziemnego fragmentu sztolni Boże Wspomóż znajduje się w dzielnicy Strzybnica około 5 kilometrów na północny zachód od centrum Tarnowskich Gór. Jest ostatnim elementem chodnika tej sztolni. Pierwotny, klasycystyczny, kamienny portal znajdował się w złym stanie, dlatego w 2000 roku podjęto decyzję o jego rekonstrukcji.

Obecnie wielkość wypływu wody przez portal nie jest stabilna, bo większość wód z pozostałych pod dawnym górnictwie wyrobisk odprowadzana jest do Dramy, ale przez otwór portalu można zobaczyć fragment końcowego odcinka sztolni. Część dalszą oddziela krata.

Płaski teren i stąd wyjątkowo niski poziom wstępnego odcinka sztolni Boże Wspomóż jest widoczny dzięki linii szerokiego wykopu, biegnącego za portalem na południowy-wschód. To roznos starej sztolni Wspomóż Bóg z XVII wieku. Po uporządkowaniu i pogłębieniu go w 1785 roku, wymurowano w nim chodnik nowej sztolni wraz ze sklepieniem, a następnie go zasypano. Dalsze prace prowadzono już tylko metodą tunelową, z kilku szybów chodnikami na zbicie. Pochyłe ściany boczne dawnego roznosu oraz jego obecne dno, znajdujące się niewiele ponad metr nad sklepieniem chodnika, porastają trawy i krzewy.

Portal wylotu Sztolni Boże Wspomóż

Tarnowskie Góry, ul. Zawiszy 50°28’12.5”N 18°48’41.8”E

Dla turysty

Obiekt ogólnodostępny.