2.1 Szyb Anioł Atrybuty tworzące Dobro

2.1 Szyb Anioł

Znajduje się 2 kilometry na południe od rynku Tarnowskich Gór. Jego budowę ukończono w 1798 roku, osiągając 43 metry głębokości. Szyb jest częścią Zabytkowej Kopalni Srebra, głównego obiektu turystycznego zarządzanego przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. W budynku nadszybia znajduje się muzeum otwarte dla zwiedzających w 1976 roku, zmodernizowane w 2012 roku. Szyb o owalnym przekroju ma kamienną obudową i wymurowane cegłą podszybie. Jest wyposażony w elektryczną osobową windę, którą zjeżdża się do podziemnej trasy turystycznej o długości 1740 metrów. Wiedzie ona osiemnastowiecznymi chodnikami pomiędzy szybami Anioł, Żmija i Szczęść Boże. Odcinek 270 metrów chodnika odwadniającego, fragment Przekopu Redena, jest trasą wodną z przepływem łodziami.

14

Tarnowskie Góry, ul. Szczęść Boże 81 50°25’31.8”N 18°50’58.9”E

Dla turysty

Jest to szyb zjazdowy Zabytkowej Kopalni Srebra