2.6 Szyb Kaehler

Jego nazwa pochodzi od nazwiska jednego z nadsztygarów kopalni, który nadzorował budowę sztolni Boże Wspomóż. Szyb o kamiennej obudowie i owalnym przekroju wykuto na Wzgórzu Redena, przy ulicy Opolskiej, około kilometra na północny zachód od rynku Tarnowskich Gór.

Budowę rozpoczęto we wrześniu 1808 roku. Osiągnął głębokość 55 metrów i od niego poprowadzono w Rewirze Sztolniowym na północ ku Sowicom przekop Kaehlera (2469 m) i Sowicki (920 m). Po uruchomieniu Południowego Systemu Odwadniającego ze Sztolnią Głęboką Fryderyk, szybem Kaehler pompowano wodę dla mieszkańców miasta (od 1835 roku do nadal). Obok niego wzniesiono w 1926 roku wieżę ciśnień, która wraz z szybem jest jednym z komponentów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Galeria