1.2 Szyb Bohr Atrybuty tworzące Dobro

1.2 Szyb Bohr

Powstał w 1837 roku i od niego prowadzono dwa przeciwbieżne chodniki Sztolni Głębokiej Fryderyk, przedłużanej wtedy od szybu Adolf do szybu Pokój. Górny fragment szybu znajduje się w zadrzewionym, niewysokim pagórku widocznym z ul. Małej na polu uprawnym. Pagórek, a właściwie hałdę, utworzył materiał wydobyty podczas drążenia szybu i chodników.

Postanowiono go pozostawić i wykorzystać jako szyb wentylacyjny sztolni, więc sposobem od dawna stosowany przez górników, jego obudowę doprowadzono do górnej powierzchni hałdy, by uniemożliwić spływ do niego wody z okolicznych pól podczas ulew lub roztopów, co mogłoby spowodować uszkodzenie kamiennej obmurówki i zawalenie się szybu. Od góry zabezpieczony jest płytą betonową ze stalową kratą. Stwierdzono bytowanie w nim nietoperzy, a jego wagę dla systemu wentylacji sztolni podkreśla fakt, że otaczająca go powierzchnia hałdy, była kiedyś ogrodzona. Nie odnaleziono śladów wskazujących na istnienie nad szybem budowli.

Szyb Bohr.

Tarnowskie Góry, ul. Mała 50°25’06.2”N 18°51’02.6”E

Dla turysty

Obiekt niedostępny dla turystów