1.5 Sztolniowy szyb maszynowy nr 22 Atrybuty tworzące Dobro

1.5 Sztolniowy szyb maszynowy nr 22

Jego budowę rozpoczęto w 1824 roku i zgłębiono go do 39,7 metra, ale nie do sztolni, a obok niej, więc połączony był z nią krótkim chodnikiem. Owalny przekrój szybu większy niż w świetlikach Adam, Ewa czy Sylwester wskazuje, że zaplanowano go użyć do ustawienia w nim pomp 24-calowej maszyny parowej, którymi zamierzano odwadniać budowany chodnik sztolni w okresie, gdy do szybu nie dotrze jeszcze jego fragment prowadzony od ujścia w Ptakowicach.

Ponieważ część otworu szybu zajęły pompy i przedział drabinowy umożliwiający ich przegląd lub naprawę, więc dla wydobycia urabianej skały, transportu potrzebnych materiałów, zejścia i wyjścia górników pracujących w podziemiach, po przeciwnej stronie sztolni wybito szyb pomocniczy, który po zakończeniu prac zasypano. Z chwilą dotarcia do tego miejsca chodnika prowadzonego od wylotu sztolni, maszyna stała się zbędna, bo woda spływała już stamtąd grawitacyjnie. Przeniesiono więc maszynę z pompami na inne miejsce, a szyb nr 22 pozostawiono. Dziś nie jest drożny. Widoczna jest tylko z ul. Witosa w Reptach Śląskich część ruiny rotundy. Tak jak cztery inne, szyb zapewniał nie tylko wentylację sztolni, ale umożliwiał także zejście do niej dla kontroli jej stanu lub napraw.

Sztolniowy szyb maszynowy nr 22

Tarnowskie Góry, ul. Witosa 50°25’18.8”N 18°49’05.5”E

Dla turysty

Obiekt niedostępny dla turystów